Xem tất cả 4 kết quả

Giảm giá!

Biến tần hoà lưới On Gird- Off Gird- Hybrid Inverter

On/Off Grid Hybrid Solar Inverter- Hoà lưới lưu trữ Must PH10-5048A

32,000,000.00 28,000,000.00
Giảm giá!

Biến tần hoà lưới On Gird- Off Gird- Hybrid Inverter

Hybird InfiniSolar V II-3K-48 áp cao 450VDC

17,890,000.00 15,000,000.00
Giảm giá!

Biến tần hoà lưới On Gird- Off Gird- Hybrid Inverter

Combo siêu chất lượng- Hệ thống hoà lưới 3.3Kw Canadian + solax Inverter

39,000,000.00 37,000,000.00

Biến tần hoà lưới On Gird- Off Gird- Hybrid Inverter

Combo siêu chất lượng- Hệ thống hoà lưới 2.2Kw Canadian + solax Inverter

26,000,000.00