Tag Archives: InfiniSolar V II

Hệ thống hoà lưới có lưu trữ- Cái đích cuối cùng của hệ thống điện năng lượng mặt trời

Năm 2019 là mốc đánh dấu sự tăng trưởng “quá nóng” của ngành năng lượng mặt trời tại Việt Nam Tháng 6/ 2018 Australia có công suất lắp đặt 600 MW năng lượng mặt trời,  Đến tháng 6/2019 Australia đạt công suất phát lưới 2700MW tăng trưởng khoảng 4,5 lần. Trong khi tháng 6/2018 […]