Pin Lithium cho xe điện, xe Golf 14-16 chỗ PowerX EVE 72V200ah- 300ah

– Sản phẩm thương mại công nghiệp

– Hàn Laser lạnh kỹ thuật cao

– sạc xả chuẩn và an toàn chông cháy nổ tuyệt đối

– Quãng đường ước tính 150-200km cho điều kiện chuẩn vận hành