Tag Archives: Hybrid inverter

Ứng dụng Lifepo4 trong thuyền điện- thuyền đánh bắt cá xa bờ- năng lượng xanh tại các khu du lịch

( Thuyền điện sử dụng năng lượng mặt trời và Lưu trữ Lifepo4 tại khu du lịch Đồng Tháp Mười- Sản phẩm hợp tác giữa Lifepo4.vn và Mê Kông Solar) Hệ thống Off- Gird 1.6kw Solar trên thuyền của Thiên Quang Solar sử dụng hệ thống lưu trữ LIfepo4.vn Việc vận chuyển một lượng lớn […]

Hệ thống hoà lưới có lưu trữ- Cái đích cuối cùng của hệ thống điện năng lượng mặt trời

Năm 2019 là mốc đánh dấu sự tăng trưởng “quá nóng” của ngành năng lượng mặt trời tại Việt Nam Tháng 6/ 2018 Australia có công suất lắp đặt 600 MW năng lượng mặt trời,  Đến tháng 6/2019 Australia đạt công suất phát lưới 2700MW tăng trưởng khoảng 4,5 lần. Trong khi tháng 6/2018 […]