EVE 5048- Module powerpack 48v50AH chuyên dụng trạm viễn thông, máy chủ cao cấp

23,500,000.00