Bộ chuyển nguồn không gián đoạn ATS 2P-3P 100A

Bộ  ATS là thiết bị chuyển nguồn quan trọng trong các hệ thống điện Hybird- điện độc lập có máy phát dự phòng