Cầu chì bảo vệ chuỗi pin mặt trời FUSE + Holder

Dòng cầu chì này phù hợp với hệ thống phát điện pv năng lượng mặt trời, điện áp định mức 250V đến 1000V, dòng định mức 1A đến 16A