Hệ thống xe Mobihome- RV với Pin Lithium EVE 48V200ah hiện đại nhất Việt Nam