Tag Archives: điện mặt trời cho thuyền biển

Ứng dụng Lifepo4 trong thuyền điện- thuyền đánh bắt cá xa bờ- năng lượng xanh tại các khu du lịch

( Thuyền điện sử dụng năng lượng mặt trời và Lưu trữ Lifepo4 tại khu du lịch Đồng Tháp Mười- Sản phẩm hợp tác giữa Lifepo4.vn và Mê Kông Solar) Hệ thống Off- Gird 1.6kw Solar trên thuyền của Thiên Quang Solar sử dụng hệ thống lưu trữ LIfepo4.vn Việc vận chuyển một lượng lớn […]