Tag Archives: Pin Lithium cho trạm viễn thông

Ứng dụng đặc biệt của lithium sắt trong hệ thống lưu trữ trạm viễn thông – UPS- trạm máy chủ Data center

Trước năm 2010, các hệ thống lưu trữ UPS cho trạm viễn thông, data center- trạm máy chủ thường được sử dụng accu chì với nhược điểm cố hữu là tuổi thọ rất thấp do không thể đáp ứng được dòng xả cao trong thời gian ngắn Mặc dù, các hệ thống dự phòng trong […]