Monthly Archives: Tháng Tám 2023

Pin Natri- Đón bình minh tăng trưởng trở lại

Thị trường lưu trữ năm 2023  tầm nhìn 2035 sẽ cung cấp thêm cho thị trường nhiều dòng sản phẩm lưu trữ chất lượng cao, giá bình ổn và hiệu quá đáp ứng nhu cầu lưu trữ công nghiệp thương mại ( hệ >1Mwh) và các hệ thống phân tán từ hộ gia đình ( […]