Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Hệ thống điện mặt trời có lưu trữ Hybird- cứu tinh trong mua hè cắt điện luân phiên

Trở lại với những ngày đầu tiên của tháng 6, đã rất nhiều năm Việt Nam luôn ổn định được nguồn cung điện cho sản xuất và kinh doanh Tuy nhiên tháng 06/2023 từ nguy cơ thiếu điện đã trở thành hiện hữu thiếu điện trầm trọng và liên tục cắt điện luân phiên tại […]