Tag Archives: Lắp đặt tấm pin mặt trời mùa đông miền bắc có hiệu quả

Lắp pin mặt trời mùa đông tại Miền Bắc có hiệu quả không ?

( Biểu đồ sản lượng của hệ thống mặt trời 3kwp tổng thu được 3159.9kwh  lắp đặt tại Hà Nội với trung bình giờ nắng 2.8h) Câu hỏi này, luôn thường trực các chủ đầu tư gia đình và cá nhân ở Miền Bắc khi muốn lắp đặt hệ thống tấm pin điện năng lượng […]