Tag Archives: Pin tháo xe điện

So sánh sản phẩm 51.2V105ah Grade A và 51.2V100ah được sử dụng từ cell tháo xe điện

Năm 2022, là một năm đầy thức thách với thị trường pin Lithium toàn cầu khi việc tăng sốc của các công ty pin lithium, và các công ty khai tác nguyên liệu đất hiếm, mỏ lithium, niken và tình hình chính trị đầy biến động 500% là mức tăng giá nguyên vật liệu đang […]